Tradium Randers
​Murerfagskolen

Byggeriet er udført i fagentreprise

​Det er oplagt, at en murerfagskole bygningsmæssig skal afspejle sit fag.

Det har dog ikke været økonomisk muligt at skalmure hele huset, så der er valgt mursten på teorifløjen og sandwichelementer til praktikhallen. Begge dele holdt i lyse farver, der korresponderer med de øvrige bygninger på denne del af teknisk skole.

Skolen har praktikhallen beliggende mod vest og teoriområdet mod øst, og afdelingerne er bundet sammen af et tværgående velkomstareal med hovedindgang og foyer. To langsgående trafikårer danner mellem sig en midterzone, hvor opholdsområder og vådrumskerner er placeret.

Visuel kontakt, fællesskab og fleksibilitet har været nøgleordene for indretningen af murerfagskolen.

Byggeplads DK: ”Ny Murerfagskole i Randers er også et udstillingsvindue for faget i en lys og åben arkitektur".

Bygherre​

Tradium Randers

Bygherrerådgiver​

Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S, Randers

Arkitekt

Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang

3000 m²

Byggesum

19 mio.

År

2009

Adresse

Blommevej 40, 8930 Rander NØ