Restaurering

Århus Universitetshospital Risskov

Tagudskiftning på hovedbygningen​.  ​Hovedbygningen er opført i 1852 og er tegnet af arkitekt M. G. Bindesbøll . Bygningen er fredet og tagudskiftningen udføres i nært samarbejde med Kulturstyrelsen.

Tagfladerne vil fremover have samme skævheder som tidligere, idet tagfladerne ikke rettes op.

Arbejdet omfatter partiel udskiftning af spærender, skalke, murrem-me, mursten ved tagfod, murede gavle, ventilationsskorstene og frontispicer, nye lægter, fast undertag, afstandslister. Desuden nye ovenlys inkl. inddækninger og indvendige lysninger, samt nye tagrender, nedløb og skotrender og inddækninger. Og endelig nye vingetagsten med henmuret rygning, betonafdækninger på henholdsvis murværk.

Nye vingetagsten og nye mursten, er de samme typer, som blev anvendt på de to fritliggende længer vest herfor i 2011.

Bygherre: Region Midtjylland, Viborg

Ingeniør: Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitekt: Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang: 1240 m²

År: 2012

Adresse: Skovagervej 2, 8240 Risskov, Århus

Status: Afsluttes december 2012

​ 

Århus Universitetshospital Risskov

​Restaurering - Tagudskiftning

Totalentreprisekonkurrence

Tagudskiftning udføres på de to fritliggende længer vest for hovedbygningen.
Bygningerne er opført i 1849-50 af Michael Gottlieb Bindesbøll og blev forlænget i 1860'erne af Ferdinand Meldahl.
Bygningerne blev fredet i 1979.

Tagudskiftningerne udføres i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen

Bygherre: Region Midtjylland, Viborg

Bygherrerådgiver: Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S, Randers

Bygherrerådgiver: Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang: 1240 m²

År: 2011

Adresse: Skovagervej 2, 8240 Risskov, Århus

​ 

Århus Universitetshospital Risskov

Restaurering - Tagudskiftning

Totalentreprisekonkurrence

Bygning 22 er beliggende langs alléen til anlæggets hovedbygning. Bygningen er opført senere end bygningerne 23 og 25 og er ikke fredet som disse, men er bevaringsværdig med en værdi på 3.


Tagudskiftningen på bygning 22 er et delprojekt, der udføres sideløbende med tagudskiftningerne på de centralt beliggende bygninger i det samlede anlæg, nr. 23 og nr. 25 .

Tagfladerne rettes ikke op. Tagfladerne vil således også fremover have de samme skævheder, som tidligere. Nye vingetagsten

og nye mursten, der anvendes på bygning 22, er de samme typer, som anvendes på bygningerne 23 og 25.

Bygherre: Region Midtjylland, Viborg
Ingeniør: Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt: Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang: 1240 m²
År: 2011
Adresse: Skovagervej 2, 8240 Risskov, Århus

​ 

Silkeborg Gl. Rådhus

Prækvalifikation

Et skitseforslag til istandsættelse af Silkeborg Gamle Rådhus, hvor der var fokus på en arbejdsmetode for en nænsom bygningsbevaring, blev afleveret.

De eksisterende byggematerialer skulle bevares i størst muligt omfang. Gamle og originale bygningsdele ville blive vurderet i forhold til tjenlig udskiftning eller om de ville kunne eller burde bevares og sættes i stand, så bygningens historiske videreudvikling ville blive sikret.

Bygherre: Silkeborg Kommune
Bygherrerådgiver: Gustav Hansen Murer & Entreprenør A/S
​Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S
​GPP Arkitekter A/S
​Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang: ca. 1375 m²
Byggesum: 19 mio.
År: 2011
Adresse: Torvet 2A, 8600 Silkeborg

​ 

​Facaderenovering

Engboulevarden - Randers

Totalentreprisekonkurrence

Facaderenovering med opbygning af nyt facadeisoleringsystem med frontplader samt altanrenovering og udskiftning af døre og vinduer.

Bygherre: ISP Kalvebodbrygge 31-33, 1780 København V

Projektteam: Tømrerfirma Poul Nielsen A/S

​Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S

​Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang: 5600 m²

År: 2009

Adresse: Engboulevarden 7-53, Randers SØ

​ 

​Viborgvej 11 Randers

Nyindretning af tagetage

Den eksisterende indretning var uhensigtsmæssig og kunne ikke imødekomme det behov familien havde med 2 mindre børn.

Et mindre toilet blev nedlagt og der blev indrettet et større badeværelse med lysindtag fra det runde vindue i husets frontispice mod nord.

Tagetagen rummer desuden et stort soveværelse som strækker sig i hele husets bredde. Soveværelset har adgang til en mindre altan mod syd ved den ene af de to frontispicer mod syd. Rummet har således lysindtag fra både nord og syd.

Der er desuden 2 rummelige børneværelser, hvoraf det ene værelse har adgang til den anden altan ved den østligste frontispice. Det øvrige værelse har 2 tagvinduer. Adgangen til de to værelser er gennem et fælles legerum.

Bygherre: Helen og Steen Gehlert, Randers

Omfang: 85 m²

​