Århus Universitetshospital Risskov //
​Tagudskiftning på hovedbygningen

Hovedbygningen er opført i 1852 og er tegnet af arkitekt M. G. Bindesbøll . Bygningen er fredet og tagudskiftningen udføres i nært samarbejde med Kulturstyrelsen.

Tagfladerne vil fremover have samme skævheder som tidligere, idet tagfladerne ikke rettes op.

Arbejdet omfatter partiel udskiftning af spærender, skalke, murrem-me, mursten ved tagfod, murede gavle, ventilationsskorstene og frontispicer, nye lægter, fast undertag, afstandslister. Desuden nye ovenlys inkl. inddækninger og indvendige lysninger, samt nye tagrender, nedløb og skotrender og inddækninger. Og endelig nye vingetagsten med henmuret rygning, betonafdækninger på henholdsvis murværk.

Nye vingetagsten og nye mursten, er de samme typer, som blev anvendt på de to fritliggende længer vest herfor i 2011.

Bygherre​

Region Midtjylland, Viborg

Ingeniør​

Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitekt

Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang

1240 m²

År

2012

Adresse

Skovagervej 2,

8240 Risskov, Århus

Status

Afsluttes december 2012