Århus Universitetshospital Risskov
​Restaurering - Tagudskiftning

Totalentreprisekonkurrence

​Bygning 22 er beliggende langs alléen til anlæggets hovedbygning. Bygningen er opført senere end bygningerne 23 og 25 og er ikke fredet som disse, men er bevaringsværdig med en værdi på 3.

Tagudskiftningen på bygning 22 er et delprojekt, der udføres sideløbende med tagudskiftningerne på de centralt beliggende bygninger i det samlede anlæg, nr. 23 og nr. 25 .

Tagfladerne rettes ikke op. Tagfladerne vil således også fremover have de samme skævheder, som tidligere. Nye vingetagsten

og nye mursten, der anvendes på bygning 22, er de samme typer, som anvendes på bygningerne 23 og 25.

Bygherre​

Region Midtjylland, Viborg

Ingeniør

Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitekt

Birgit Veje Arkitekt MAA

Omfang

1240 m²

År

2011

Adresse

Skovagervej 2,

8240 Risskov,

Århus